Hướng dẫn cài đặt chi tiết camera V380 Pro xem trực tiếp trên PC và Laptop mới nhất 2020 CMS V380

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng nhanh tất cả các camera mini ip wifi sử dụng app V380 Pro hiện có tại thị trường Việt Nam sử dụng trên PC/Laptop.

Bước 1: Tải CMS V380 tại trang chủ.

Truy cập vào trang chủ và tải nhanh : http://as4.nvdvr.cn/client/V380.zip

Hoặc tải trực tiếp từ trang chủ chính thức V380 tại: http://av380.cn/.

Link dowload phần mềm trực tiếp: https://drive.google.com/file/d/17NTYrAOEWrMmM4sEYWoZwl_LGEgQEYtn/view

Chọn Download the Windows version

Bước 2: Tiến hành cài đặt phần mềm V380 PC hoặc Laptop

Lưu ý quan trọng: Thiết bị PC / Laptop cần phải có NET Frame Work 4.2 trở lên. Các bạn có thể tải NetFrame Work bản mới nhất tại đây

Bước 3: Đăng nhập tài khoản V380 trên CMS (Phiên bản dành cho PC/Laptop)

Sử dụng tài khoản V380 đã tạo trước đó trên điện thoại.

Nếu chưa có tài khoản, hãy xem hướng dẫn này cách đăng ký tài khoản V380 Pro

Trả lời