359.000 

✓ Tặng kèm thêm nút chụp hình bluetooth khi mua tại Huy Linh

235.000 

✓ Tặng kèm ngàm kẹp điện thoại

949.000 

✓ Tặng kèm thêm nút chụp hình bluetooth khi mua tại Huy Linh

215.000 

✓ Tặng kèm ngàm chuyển 1/4 cho GoPro