Huy Linh cung cấp các mẫu tay cầm chuyên dụng cho PC/Laptop sử dụng HĐH Windows hoặc Mac. Trong list sản phẩm dưới đây sẽ liệt kê các mẫu tay cầm kết nối dưới dạng có dây vào cổng USB-A hoặc USB-C trực tiếp. Ngoài ra các mẫu gamepad không dây khác có thể kết nối thông qua Bluetooth hoặc USB Wireless tùy thuộc vào độ tương thích của PC hoặc Laptop của các bạn.